Over ons

Zilverpolder B.V. is in het jaar 2000 opgericht door Karel Baarspul (1953). Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte onder meer als jurist voor Akzo Chemie en tot 2000 als financieel beleidsmedewerker bij diverse lagere overheden.

Media en marketing
In 2006 begon hij met een compagnon de Gouda Media Groep B.V. die in een paar jaar uitgroeide tot een middelgroot mediabedrijf met veertien medewerkers. Het bedrijf bezat een eigen tv-kanaal op de lokale kabel en gaf twee kranten uit: een huis-aan-huis blad De Krant van Gouda en een nationale krant, de Zorg- en Ziekenhuiskrant, gericht op professionals die werken in de zorg. Uit deze tijd stamt zijn kennis van media en marketing.
In 2015 werd de Gouda Media Groep verkocht.

Retail, toerisme en kaasmarkten
Sinds 1987 is Karel Baarspul betrokken bij de detailhandel in Gouda. Aanvankelijk als mede-eigenaar van een winkel en later als voorzitter van een winkeliersvereniging. In 1990 stond hij aan de wieg van een grote overkoepeling van alle detaillisten in de Goudse binnenstad. Van die overkoepeling – de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (S.O.G.) – was hij tot 2019 secretaris.
Hij heeft ruime ervaring met en vele inzichten in de detailhandel, niet alleen in Gouda maar ook algemeen. Daartoe behoren thema’s als parkeren, nieuwe winkeltrends en vitaliteit van binnensteden.
Zijn band met en kennis van toerisme hangen samen met de detailhandel in de historische en toeristische stad Gouda. Detailhandel, horeca en toerisme in Gouda zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hij is betrokken bij de wekelijkse toeristische kaasmarkt op de Markt in Gouda en is onder andere afwisselend ‘speaker’ of  ‘Waagmeester’ tijdens die kaasmarkt.

Management- en marketingadviezen, detachering van personeel
Karel Baarspul wordt veelvuldig gevraagd om adviezen over onder meer bedrijfsvoering, financiën, marketing en juridische zaken.
Hij is mede-oprichter van de succesvolle De Goudse Business Club. Ook heeft hij een paar jaar geleden mede het initiatief genomen voor de jaarlijkse in juni terugkerende Goudse Haringparty. Hij is voorzitter van de stichting Goudse Haringparty.
Zilverpolder B.V. is ook uitzendbureau. Deze detachering richt zich voornamelijk op de retail, logistiek en zorg.

Stichting Gouda Schoon
Hij is mede-oprichter en mede-initiatiefnemer van de Stichting Gouda Schoon die als hoofddoel heeft het op een duurzame manier (laten) ophalen van bedrijfsafval en in het bijzonder horeca-afval. Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&W hebben inmiddels dit project aangemerkt als een van de ‘10 Best Practices’ in het kader van Zero Emissie 2025. Het aantal vervoerbewegingen is met 50% afgenomen en de efficiency met 16% toegenomen. 10 best practices

 

KvK 34119929
BTW nr. 8083.14.105.B.01
06-28168818
info@zilverpolder.nl

Reacties zijn gesloten.