Over ons

Zilverpolder B.V. is in het jaar 2000 opgericht door Karel Baarspul (1953). Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte onder meer als jurist voor Akzo Chemie en tot 2000 als financieel beleidsmedewerker bij diverse lagere overheden.

Media en marketing
In 2006 begon hij met een compagnon de Gouda Media Groep B.V. die in een paar jaar uitgroeide tot een middelgroot mediabedrijf met veertien medewerkers. Het bedrijf bezat een eigen tv-kanaal op de lokale kabel en gaf twee kranten uit: een huis-aan-huis blad De Krant van Gouda en een nationale krant, de Zorg- en Ziekenhuiskrant, gericht op professionals die werken in de zorg. Uit deze tijd stamt zijn kennis van media en marketing.
In 2015 werd de Gouda Media Groep verkocht.

Retail, toerisme en Gouda-wandelingen
Sinds 1987 is Karel Baarspul betrokken bij de detailhandel in Gouda. Aanvankelijk als mede-eigenaar van een winkel en later als voorzitter van een winkeliersvereniging. In 1990 stond hij aan de wieg van een grote overkoepeling van alle detaillisten in de Goudse binnenstad. Van die overkoepeling – de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (S.O.G.) – was hij tot het najaar van 2018 secretaris.
Hij heeft ruime ervaring met en vele inzichten in de detailhandel, niet alleen in Gouda maar ook algemeen. Daartoe behoren thema’s als parkeren, nieuwe winkeltrends en vitaliteit van binnensteden.
Zijn band met en kennis van toerisme hangen samen met de detailhandel in de historische en toeristische stad Gouda. Detailhandel, horeca en toerisme in Gouda zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hij is bestuurslid van de wekelijkse toeristische kaasmarkt op de Markt in Gouda en is af en toe ‘speaker’ of  ‘Waagmeester’ tijdens de kaasmarkt.
Als geïnteresseerde in geschiedenis in het algemeen en die van Nederland en Gouda in het bijzonder organiseert hij stadswandelingen in het centrum van Gouda, waarin hij Gouda plaatst in historisch verband.

Management- en marketingadviezen, detachering van personeel
Karel Baarspul wordt veelvuldig gevraagd om adviezen over onder meer bedrijfsvoering, financiën, marketing en juridische zaken.
Hij is mede-oprichter van de succesvolle De Goudse Business Club. Ook heeft hij een paar jaar geleden mede het initiatief genomen voor de jaarlijkse in juni terugkerende Goudse Haringparty. Hij is voorzitter van de stichting Goudse Haringparty.
Bij de KvK staat Zilverpolder B.V. ook ingeschreven als uitzendbureau. Deze detachering richt zich voornamelijk op de retail en zorg.

Community Farming.Online
In 2016 werd hem gevraagd deel te nemen in CommunityFarming.Online Holding B.V. (CF.O), een commercieel initiatief als een ICT-dienstverlener om voedselproductie weer van iedereen te maken met als doel: beter voedsel, geproduceerd op een manier die de ecologie intact laat of zelfs weer herstelt, en een bijdrage levert aan zelfbeschikking voor iedereen; het eigenlijke doel van economie. Hij is een van de aandeelhouders en zat ruim een jaar in de directie.
Sinds december 2017 is hij lid van de Raad van Toezicht van STAK CF.O.

KvK 34119929
BTW nr. 8083.14.105.B.01
06-28168818
info@zilverpolder.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.