Werkloosheid pas over vijf jaar terug op normaal niveau

De coronacrisis zorgt voor blijvende schade aan de Nederlandse economie, ook als het virus binnenkort helemaal onder controle is. Zo duurt het zeker vijf jaar voordat de werkloosheid weer op het oude niveau is. Dit schrijft het CPB.
In juli was de werkloosheid in Nederland 4,5 procent; in februari nog 3 procent.

De denktank spreekt van een flinke tik voor de economie op korte termijn. De onderzoekers verwachten dat de productiviteit langdurig lager uitvalt, doordat bedrijven minder investeren en vernieuwen.

De werkloosheid loopt de komende tijd flink op. Bovendien verwacht het CPB dat werkenden die een nieuwe baan vinden, meestal minder zullen verdienen dan vóór de crisis.
“Mensen die werkloos raken, gaan er als ze opnieuw een baan vinden vaak langdurig in inkomen op achteruit”, schrijft de denktank. “Dit geldt vooral als ze langere tijd geen werk hebben gehad en daardoor vaardigheden en kennis verliezen.”
Lager opgeleiden lopen een groter risico om hun baan te verliezen, omdat zij vaker een flexibel contract hebben dan hoogopgeleiden. Bovendien zijn hun banen vaak minder geschikt voor thuiswerken.

Daarnaast waarschuwen psychologen voor de gevolgen van een burn-out voor ruim vier miljoen Nederlanders. De stress rond onder meer het (dreigende) banenverlies dat vaak niet begrepen wordt is hoog.

Reacties zijn gesloten.