Verdere stijging personeelstekort in de zorg

Nu het coronavirus nog onder ons is, het personeelstekort in de zorg nijpender geworden, en de verwachting is dat het nog erger wordt. Van ruim 40.000 onvervulde vacatures voor de crisis zou de sector in 2022 in het ergste geval 74.000 mensen tekortkomen. Nu.nl wijdt er een interessant artikel aan.

Vóór de coronacrisis was er al een tekort aan mensen in de zorg. De druk was er ook toen al hoog, het salaris voor veel functies is relatief laag en door het zware werk halen veel zorgmedewerkers de pensioenleeftijd van 67 niet en stoppen eerder.

“De instroom van nieuwe mensen is laag en de uitstroom is hoog”, vertelt Maurice Heck van het Capaciteitsorgaan, dat onderzoek doet naar de capaciteit die nodig is in de zorg. “Vorig jaar vertrokken bijna evenveel mensen als erbij kwamen.” Ook het aantal mensen dat zich laat omscholen naar de zorg of weer terugkomt daalde de afgelopen tijd.

Het gros van de tekorten zit in de ouderenzorg en de verpleging, mede door een hoog ziekteverzuim dat daar een probleem vormt. “Het tekort onder ic-verpleegkundigen viel in januari van dit jaar nog redelijk mee”, zegt Heck. Dat is echter minder positief dan het lijkt, nuanceert hij direct. “Ons land kampt met vergrijzing: we worden steeds ouder, dus het wordt drukker in de zorg. En dan komt de coronacrisis er nu nog bij.”

Scholing en omscholing zijn dé oplossing voor de lange termijn, maar in een crisissituatie zoals die van nu gaat dat te langzaam, zegt Heck. “De instroom van nieuwe mensen stortte tijdens de eerste golf van de coronacrisis überhaupt helemaal in. En er is tijdens een crisis weinig tijd en ruimte voor stagiairs en meelopers. De operatiekamers zijn leger en de medewerkers drukker bezet.”

Een manier om de tekorten op te vangen is uitruil van personeel onderling, zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Dat kan overigens minder goed in de ouderenzorg, waar de tekorten het grootst zijn, vertelt Hans Buijing, bestuurder bij brancheorganisatie voor ouderenzorg Zorgthuisnl. “Er zijn gewoonweg geen mensen. Als iemand weer drie dagen op de uitslag van een coronatest zit te wachten, zitten we telkens met een groot probleem. De meeste verpleegkundigen hebben al tien of meer huisbezoeken op één avond.”

Wat in de ouderenzorg wél kan helpen is volgens Buijing aanpassing van de werkverdeling. “In de thuiszorg is vanwege de coronacrisis het benodigde niveau om ouderen te helpen met wassen en opstaan verlaagd naar mbo niveau 2. Verzorgers met mbo 3-niveau kunnen zo worden ingezet voor de complexere zorg, zoals het toedienen van medicijnen aan ouderen.”

Een goede oplossing, vindt Buijing, maar helaas wel van tijdelijke aard: “Straks moeten zij van de verzekeraars weer worden ingezet voor de lichtere zorg. Wij pleiten juist voor het blijven inzetten van mbo’ers met niveau 2 op de lichtere zorg. Dat speelt meer mensen vrij in deze schaarste.”

Of het gaat werken en helpen? Zilverpolder hoort nog steeds van veel zorgwerknemers met voldoende diploma’s en ervaring die werkloos op de bank zitten omdat zorginstellingen hen niet oproepen of domweg niet reageren op sollicitaties.
En dat voedt dan weer bij velen het wantrouwen over de zorg in ons land.

Reacties zijn gesloten.