Onthoud de wetten van de macht! (deel 2)

Op het eerste deel van de verhandeling over macht en over de eerste zeven wetten van de macht zijn via de mail veel reacties ontvangen. Eén van die vele reacties kwam van een lezer die meende dat zij slechts met goede bedoelingen in het leven staat en dat zij om die reden geen ‘macht’ hoeft uit te oefenen. Fout! In essentie gaat macht niet over goed en kwaad maar over het beoordelen van situaties. Macht is amoreel en onder het mom ‘ik heb niets dan goeds in mijn bedoeling’ is al heel wat onheil in de wereld gebracht. Want wat voor de een wellicht ‘een goede bedoeling’ is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. Daarom beginnen we speciaal voor die lezer met:

Wet 8
‘Vertrouw niemand ooit volledig en bestudeer iedereen’
Mensen zitten oneindig ingewikkeld in elkaar en uiteindelijk kan niemand ooit volledig wijs uit ze worden. Hoe vaak horen we niet ons heen verwonderd zeggen “dat had ik nou nooit van hem/haar gedacht dat hij/zij dat zou doen”. Wees altijd alert, zegt deze wet, want voor u het weet staat u op achterstand in het spel dat ‘macht uitoefenen’ heet.

Wet 9
‘Overschaduw nooit uw meerdere’
De in immense pracht en praal levende koning Lodewijk IV werd eens uitgenodigd op een feest van een Fransman die bij de koning indruk wilde maken om op te klimmen aan diens hof. Hij gaf een feest die de pracht en praal van Lodewijk IV overtrof. Resultaat? De Fransman werd kort nadien wegens hoogverraad gearresteerd en verbannen naar een eiland. De les hieruit is om nooit de meester in de schaduw te stellen. Dan schopt u het niet ver. Denk niet dat de tijden van Lodewijk voorbij zijn. Blijf in de schaduw van de meester, geef hem de credits waar mogelijk,  maar blijf achter de schermen aan de touwtjes trekken. Totdat uw tijd gekomen is.

Wet 10
‘Negeer de losers en ga om met mensen die succesvol en rijk zijn’
Mensen die labiel zijn, steeds geen of de verkeerde beslissingen nemen stralen een negatieve emotie en energie uit die anderen kunnen besmetten. Ze zien zichzelf als slachtoffer en merken daarom vaak niet dat ze hun ellende over zichzelf afroepen. Mijd ze daarom als de pest. U bent verwikkeld in het spel om de macht en in de omgang met hen verspilt u waardevolle tijd en energie.

Wet 11
‘Eén moment van eerlijkheid, vrijgevigheid of edelmoedigheid kan genoeg zijn om toch uw zin te krijgen’
De oude Chinezen zeiden het al: ‘geeft eer gij neemt’. Zorg dus dat u bij de eerste ontmoeting eerlijk of edelmoedig overkomt. De eerste indruk blijft het langst hangen. Maar pas op dat u dat goed doet en niet te vaak, want dan wordt u doorzien. Het is als het paard van Troje: u geeft een prachtig geschenk, maar de ander weet niet wat erin verborgen zit.

Wet 12
‘Als u hulp van anderen nodig hebt, speel dan in op hun eigen belang en niet op hun gevoel van medelijden’
Zie het als een touw. Het touw van mededogen en genade is versleten en zal het snel begeven. Het touw van wederzijds eigen belang bestaat uit vele vezels en breekt niet zo snel. De beste en snelste manier om fortuin te maken is anderen ervan te overtuigen dat het in hun belang is om uw belangen te bevorderen.

Wet 13
‘Vermorzel uw vijand’
Door halverwege te stoppen in de strijd om de macht, zal de vijand er weer bovenop krabbelen en wraak zoeken. Totale vernietiging is daarom beter. ‘Wie dingen wil bereiken moet geen genade kennen’, zei een Indiase filosoof in de derde eeuw voor Christus. ‘Wie de uiteindelijke overwinning wil, moet genadeloos zijn’, sprak Napoleon Bonaparte. En Machiavelli, de schrijver van Il Principe, het eerste belangrijke boek over de macht, schreef het al in 1516: ‘Mensen moeten ofwel gestreeld ofwel vernietigd worden. Voor een kleine verwonding zullen zich proberen te wreken; krijgen ze een grote klap dan zijn ze niet tot wraak in staat. De klap die wij hun daarom moeten toebrengen moet zo groot zijn dat we hun wraak niet meer hoeven te vrezen.’
Toon nimmer erbarmen, ook niet als uw tegenstander op het oog volledig uitgeput in de touwen hangt. Toediening van een pleister of een klein slokje water kan het begin zijn van zijn herstel en uw einde.

Karel Baarspul © 2015

Reacties zijn gesloten.