Gouda en de Atlas voor Gemeenten 2017

Onlangs is de jaarlijkse Atlas voor Gemeenten 2017 verschenen. Daarin worden de vijftig grootste gemeenten van Nederland op diverse punten met elkaar vergeleken. Op de lijst staat op plaats 48 net nog Gouda, de vestigingsplaats van Zilverpolder B.V., opgenomen. Daarom iets meer over de algemene conclusies en dan toegespitst op deze middelgrote gemeente.

Als aantrekkelijke stad om te wonen staat Gouda op plek 29. Als hierbij betrokken wordt de gunstige ligging van Gouda in de Randstad dan eindigt Gouda in de top 20 op plek 15.

In Gouda is 40 procent van de inwoners tussen de 0 en 34 jaar, ook 40 procent tussen de 35 en 64 jaar en 20 procent boven de 65 jaar. Van de inwoners woont 38 procent alleen, 32 procent samen en 30 procent met meerdere personen. Van de inwoners heeft 40 procent een laag inkomen, 42 procent een middeninkomen en 18 procent een hoog inkomen. Dat is overigens gemiddeld in de andere steden ook zo.

Inwoners van Gouda leven relatief gezond t.o.v. de andere steden. Ze gaan iets boven gemiddeld (plek 23) naar de huisarts, ze roken ver beneden het gemiddelde (plek 33) en drinken ook bijna geen alcohol  met een plek 46. Inwoners van Groningen, Tilburg en Maastricht drinken het meest van alle vijftig steden.

Gouda telt relatief weinig laagopgeleiden: 20 procent heeft een lage opleiding, 45 procent een middelbare opleiding en 35 procent is hoog opgeleid. Gouda hoort bij de twintig Nederlandse steden (plek 17) met de meeste inwoners met een migranten-achtergrond.

De meeste inwoners met een laag inkomen wonen in Heerlen, Enschede en Rotterdam.  De minste inwoners met zo’n inkomen wonen in Alphen aan den Rijn, Amstelveen en Haarlemmermeer. Gouda doet het keurig met een plek 19 op de lijst van steden met de minste inwoners met een klein inkomen.

In Maastricht en Amsterdam zitten de meeste restaurants met een kwaliteitskeurmerk. In Vlaardingen de minste. Gouda staat op plek 26.

Kijkt men naar het aantal vernielingen en geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners zijn Amstelveen en Alphen aan den Rijn de veiligste gemeenten. Gouda scoort hierop niet best. Heerlen is het meest onveilig gevolgd door Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. En dan volgt Gouda.

Gouda scoort gunstig (plek 18) als het gaat om de aantallen inwoners met een bijstandsuitkering. Het aantal werkloze inwoners in Gouda is t.o.v. de andere steden gemiddeld.

De meeste mensen die zich als christen beschouwen wonen in Sittard-Geleen. De minste inwoners als zodanig wonen in Amsterdam. Gouda staat in de middenmoot op plek 27.
De meeste moslims als percentage van de bevolking wonen in Den Haag. Gevolgd door Rotterdam, Amsterdam, Schiedam, Bergen op Zoom, Vlaardingen, Helmond en Gouda. De minste moslims wonen in Emmen en Hengelo.

Er zijn aan een grote steekproef van inwoners van de Nederlandse steden ook vragen gesteld over de mate waarin zij gelukkig zijn met de wijze waarop zij leven. Dat is dan weer wel leuk: de meeste gelukkige mensen wonen in Ede. Dan volgen Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Amersfoort en Gouda. In de top vijf dus van de gelukkigste steden!
Relatief het minst gelukkig voelen mensen zich in Rotterdam, gevolgd door Amsterdam en Arnhem.

Reacties zijn gesloten.